Copyright (c)

Mała historia papieru

 
  • Kopiowanie na dysk twardy czy dyskietkę, przekazywanie innym oraz używanie tej publikacji dozwolone jest wyłącznie dla celów prywatnych. Każde użycie do celów komercyjnych jest stanowczo zabronione.
  • Użycie tej publikacji do celów szkolnych jest dozwolone. Byłoby miłym gestem powiadomić o tym autora (e-mail: difr@vienna.at).
  • Modyfikacja tej publikacji jest zabroniona. Dotyczy to tak samo treści jak i formy.
  • Umieszczanie pojedynczych fragmentów tekstu tej publikacji w innych pracach jest dozwolone w formie cytatu. Cytat musi wskazywać jednoznacznie na źródło informacji. Zapis w wykazie źródeł informacji musi zawierać tytuł publikacji (Mała historia papieru, od papirusu po papier XX wieku, opracował Dieter Freyer) i adres internetowy historiapapieru.prv.pl
  • Publikację tę wolno kopiować, przekazywać innym oraz używać tylko w całości i w formie, która Państwo widzą - kopiowanie, przekazywanie oraz używanie części tej publikacji jest zabronione.
 

Copyright (c) 1999 by Dieter Freyer websites by dieter freyer webdesign by
dieter freyer